Česky English Deutsch Slovensky
NěmeckoŠvýcarskoFrancieLucemburskoVelká BritánieItálieŠpanělskoMaďarskoTureckoŘecko
INEX SDA

I. konference "Oskeruše – strom pro novou Evropu"

Konference byla uspořádána k vytvoření platformy odborníků i laiků pro záchranu genefondu tohoto stromu u nás i v Evropě. Konferenci ve dnech 20.- 21.9. 2015 pořádalo v obci Tvarožná Lhota u Strážnice sdružení INEX Bílé Karpaty za podpory obce Tvarožná Lhota ve spolupráci s výzkumným ústavem S. Taroucy v Průhonicích (meristémové množení), Mendlovou universitou Lednice (roubování, očkování), výzkumným ústavem VULH v Uherském Hradišti (množení semeny), Palackého universitou v Olomouci (výzkum genofondu) a Zemědělskou universitou v Nitře (výběr genofondu, množení). Probíhalo dvodenní jednání, exkurse a výstupem je níže uvedený Sborník z konference.

Tímto pilotním projektem byl položen základ záchrany genofondu oskoruši pro další generace.

Doprovodné aktivity : Naše sdružení za podpory obce provozuje muzeum oskoruší a Oskorušovou naučnou stezku a chtělo dále pomoci zachránit tento strom pro naši krajinu. Cílem projektu bylo získat rouby oskeruší a vysadit genofondový sad a založit tradici setkávání odborníků i laiků k pěstování a šlechtění tohoto stromu uspořádáním setkání. Z předešlých výzkumů víme, že na Slovácku jsou či byly různé odrůdy, které se vyznačují různými znaky: velikost, plodnost, letní až podzimní zralost, různě tvarové znaky (škála 5 typů), i barevné znaky (bronzové, žluté, červené, šedé, oranžové ), což se odráží i v možnosti použití jednotlivých odrůd: kuchyňské zpracování, lesnické využití pro zvěř, dekorativní výsadby v krajině aj. Růst a bionomie stromů budou odborně sledovány a srovnávány s podobnými projekty v Evropě.

Konference byla součástí projektu podpořeného Jihomorovaským krajem. Projekt splnil svůj cíl získat podnože a rouby z významných odrůd oskoruší na Slovácku a zajistit i srovnávací materiál odrůd v okolní Evropě (Rakousko, Slovensko, Německo), které se už na Slovácku nezachovaly. V projektu byl založen malý genofondový sad 50 ks semenáčů a na něm naroubovaných odrůd oskoruší na pozemcích ve vlastnictví obce Tvarožná Lhota. Bylo vysazeno 10 odrůd oskoruší po 5 jedincích, celkem 50 jedinců. Část genofondu byla doplněna roubováním na vzrostlé podnože semenných oskoruší (min. 1,5 m výšky) a část výsadby jsou meristémově dělené (cca 1,5m vysoké) stromky. Zachování genofondu odrůd oskeruší probíhá také vytvořením malé sbírky v Mendelu v Lednici,  in vitro kultury v ústavu S. Taroucy v Průhonicích. Výběr genofondu a jeho zapěstování byl proveden ve spolupráci s výzkumným ústavem S. Taroucy v Průhonicích (meristémové množení), Mendlovou universitou Lednice (roubování, očkování), výzkumným ústavem VULH v Uherském Hradišti (množení semeny) a Zemědělskou universitou v Nitře (výběr genofondu, množení).